Spor e-post i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 04.05.2017 14:31:13

Denne guiden viser hvordan du kan spore en epostadresse i cPanel. Dette kan være til hjelp dersom du har problemer med å sende eller motta e-post til/fra en spesifikk e-post adresse. Dette verktøyet kan hjelpe med å peke på hvor problemet sannsynligvis ligger.
Guiden er laget i cPanel med Paper Lantern (tema) med Norsk språk.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Spor levering" som vist på skjermbildet under:

Sjekk routingen til epostene som blir sendt og mottatt

Steg 2:

  1. Tast inn epostadressen du ønsker å spore. Vi har i dette eksempelet tastet inn epostadressen "proisp@hotmail.com".
  2. Klikk på knappen "Kjør rapport".
Skriv inn epost adressen du ønsker å sjekke logg for


Steg 3:
Leveringsrapporten viser at det er blitt sendt en e-post fra ola@dittdomene.net til proisp@hotmail.com og at den ble levert til hotmail sine servere uten problemer.

Viser om epost ble levert og mottatt


Steg 4:
Du kan også spore din egen epost og få en oversikt over alle e-poster som kommer inn. Vi legger inn "ola@dittdomene.net" i Steg 2 og kjører rapport og får da bildet under.

  1. E-post fra pnbgd.jhuy2@hotmail.com avslått på grunn av mailserverproblemer hos avsender.
  2. E-post fra ola@dittdomene.net ble levert uten problemer.
  3. E-post fra ola@dittdomene.net ble levert uten problemer.
Viser e-post som er levert og ikke levert

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan spore epostadresser fra cPanel for å sjekke hvor en eventuell feil oppstår.