Veiledning for benyttelse av webhotell


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 03.10.2015 13:37:36

Denne guiden er ment som en veiledning for deg som har bestilt webhotell hos oss. Vi forutsetter at ditt nettsted er klart for publisering. Guiden vil ikke ta for seg hvordan ditt nettsted kan utvikles.

Innlogging til kontrollpanelet (cPanel)
Kontoinformasjonen til webhotellet er blitt sendt til deg via epost til epostadressen du spesifiserte ved bestilling. All nødvendig informasjon for å logge deg inn i kontrollpanelet er å finne i den eposten.

Før domenet er registrert/overført, må du benytte følgende adresser for å logge på kontrollpanelet:
https://cpanelX.proisp.no:2083 (foretrekkes pga. sikkerhet)
http://cpanelX.proisp.no:2082

X i adressen skal erstattes med nummeret på serveren du har webhotell på.

 

Etter at domenet er registrert/overført, kan du benytte disse adressene i stedet ved pålogging til kontrollpanelet:
https://cpanel.dittdomene.net (man må da godkjenne ugyldig sertifikat)
http://cpanel.dittdomene.net

dittdomene.net i adressen skal erstattes med domenet ditt. Vi anbefaler at adressen https://cpanelX.proisp.no:2083 benyttes så sant det ikke er brannmur i ditt nettverk som forhindrer bruk av adressen.

 

Konfigurasjon av epost
For å konfigurere epostinnstillingene må du være innlogget i kontrollpanelet. Punktene under tar for seg de viktigste aspektene ved konfigurasjon av epost:

 • Opprettelse av epostadresser
  Opprett ønskede epostadresser som vist i guiden Opprettelse av epostadresse i cPanel.
 • Bekjempelse av spam
  Spamassassin er effektiv og god å ha i kampen mot spam. Vi anbefaler deg til å sette Spamassassin på. For å lagre eposter som blir kategorisert som spam, anbefaler vi deg til å sette Spam Box på slik at du kan se gjennom disse før du eventuelt sletter dem. Vi anbefaler også at du setter opp SPF og DomainKey.
 • Epost sendt til ikke-eksisterende epostadresser
  Slik epost er ofte spam, men kan i noen tilfeller være en liten feil ved skrivingen av epostadressen som for eksempel hvis det var ønskelig å sende til epostadressen navn@dittdomene.net, men ved en feil ble sendt til navnn@dittdomene.net. Du kan velge mellom tre alternative løsninger for eposter som er sendt til ikke-eksisterende epostadresser:
 • Forwarding
  Forwarding kan benyttes med flere formål:
  • For å videresende epost som blir levert til en epostadresse, til en eller flere andre.
  • For å videresende epost til antatt riktig epostadresse.
 • Automatisk svar
  Auto-responder benyttes for å gi et automatisk svar på epost sendt til en gitt epostadresse tilbake til avsender.

Innstillingene vil ikke virke før domenet er registrert/overført.

Opplasting av innhold
Det er fire mulige måter å laste opp innhold på:

 1. FTP (File Transfer Protocol)
  For å laste opp filer via FTP må du benytte en FTP-klient. Vi har en rekke guider for diverse FTP-klienter listet i vår guideseksjon under FTP. Opplysningene som er nødvendige for å logge deg inn via FTP, finner du i kontoinformasjonseposten som ble sendt til deg via epost til epostadressen du spesifiserte ved bestilling. Det er mulig å benytte FTP både før og etter at domenet er registrert/overført, men det må benyttes to forskjellige vertsnavn (hostname):
  1. cpanelX.proisp.no kan alltid benyttes (hvor X er nummeret på serveren du har webhotell på)
  2. ftp.dittdomene.net kan benyttes etter at domenet er registrert/overført (hvor dittdomene.net er ditt domene).
    
 2. File Manager
  I kontrollpanelet er det mulig å laste opp filer via File Manager (både før og etter at domenet er regstrert/overført).
   
 3. WebDAV
  Man kan også legge til webhotellområdet som en ekstra disk i operativsystemet man benytter slik at det blir enkelt å laste opp/ned fra webhotellet. I cPanel kalles funksjonaliteten Webdisk og det er mulig å kjøre et installasjonsskript derfra som setter det opp for deg.

For å se nettstedet før domenet er registrert/overført må du benytte adressen http://cpanelX.proisp.no/~brukernavn/ (hvor X er nummeret på serveren du har webhotell på og brukernavn er brukernavnet for innogging til kontrollpanelet).

For at innholdet skal vise på ditt nettsted må innholdet lastes opp i mappen public_html. Husk å slette filen index.php som allerede ligger i mappen.

Konfigurasjon av varslinger
Du kan bli varslet om to ting vedrørende ditt webhotell i den daglige driften:

 1. Diskplass for webhotellet
  Du har kun et bestemt antall MB tilgjengelig på ditt webhotell. Når denne grensen blir nådd, vil det ikke være mulig å laste opp mer innhold og eposter vil ikke bli levert til noen av epostadressene på webhotellet.
 2. Diskplass for en bestemt epostadresse
  Du kan spesifisere hvor mange MB en epostadresse maksimalt skal kunne bruke. Når denne grensen blir nådd, vil ikke eposter bli levert til epostadressen.

For å bli varslet når disse grensene er i ferd med å bli nådd, må du oppgi din epostadresse i kontrollpanelet på siden "Contact Email Address".KundeundersøkelseKundeundersøkelse