Bruk av PEAR på våre webhotell


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 02.08.2017 10:32:12

Du kan installere hvilke PEAR pakker du måtte ha behov for som vist i guiden Installering av PEAR pakker i cPanel. PEAR pakkenes sti må legges til i include_path for at du skal kunne benytte dem i PHP skript. I guiden Installering av PEAR pakker i cPanel kan man se sti til PEAR pakkene i steg 2 pkt. 1. Du kan legge det til på to måter:

 1. Via php.ini fil
  Guiden Konfigurasjon av php.ini viser hvordan du setter opp en slik fil. For å legge til sti til pakkene må følgende linje legges til i php.ini-filen:

  include_path = '.:/home/ttesting/php:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php';

  Her er ":/home/ttesting/php" lagt til i include_path (resten av include_path er standard for alle webhotell). Stien til pakkene bør legges først i include_path etter "." og det er viktig å merke seg at hver sti i include_path separeres med tegnet ":".
   
 2. Via ini_set()
  include_path kan også settes via PHP koden via ini_set() funksjonen i PHP. Følgende linje må i så fall legges til i PHP koden:

  ini_set('include_path', '.:/home/ttesting/php:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php');

Forskjellen mellom de to metodene er at alle skript vil inkludere PEAR pakkene dersom du bruker php.ini fil, mens det kun vil være koden som kjøres etter ini_set() som inkluderer PEAR pakkene i den siste metoden.

Eksempel:
For å benytte PEAR pakken Benchmark som ble installert i guiden Installering av PEAR pakker i cPanel vil du kun behøve å legge til følgende PHP kode i dine skript:

require_once('Benchmark/Timer.php');