Kan jeg benytte CloudFlare på roten av mitt domene som for eksempel mittdomene.no?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 11.01.2012 23:57:33     Sist oppdatert: 23.02.2017 08:26:47

I nevnte tilfelle vil mittdomene.no være en A-record og CloudFlare kan ikke benyttes på disse. CloudFlare krever at det er en CNAME-record. Dersom du har trafikk på mittdomene.no anbefaler vi at du omdirigerer trafikken til www.mittdomene.no ved å benytte .htaccess fil. Dersom dette ikke gjøres vil trafikken på mittdomene.no ikke benytte CloudFlare, mens trafikken på www.mittdomene.no vil benytte CloudFlare.

For å omdirigere trafikken til www.mittdomene.no legges følgende til i .htaccess filen:
RewriteEngine On
# Rewrite lagt til for CloudflareInstall - mittdomene.no
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^
mittdomene.no$ [NC]
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.
mittdomene.no/$1 [R=301,L]