Er det en brannmur for virtuell server?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 24.07.2020 13:59:50     Sist oppdatert: 16.12.2021 12:59:31

Det er ingen brannmur tilgjengelig utenom det som du selv setter opp i din virtuelle server. Linux-baserte servere kommer uten brannmur satt opp, mens Windows baserte servere er satt opp slik som Windows typisk er satt opp etter en ny installasjon med unntak av at det er åpnet opp for RDP.