Har deres virtuelle servere burstable RAM?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 23.03.2011 15:00:19     Sist oppdatert: 07.05.2013 10:01:33

Alle virtuelle servere har dedikert RAM og swap, akkurat som på en dedikert server. Selv om det i teorien er en god løsning med burstable RAM, viser det seg å skape problemer i praksis ettersom minnet kun er midlertidig tilgjengelig og noen programmer forsøker å bruke det permanent.