Hva er CSR?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 07.09.2010 13:07:50     Sist oppdatert: 07.09.2010 13:07:50

CSR står for Certificate Signing Request. Den inneholder informasjon om webserveren som genererte SSL sertifikatet og gjør det mulig for SSL sertifikatutstederen å generere et SSL sertifikat som passer webserveren.