Hva er WordPress cron job (WP-Cron)?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.08.2021 12:10:37     Sist oppdatert: 10.08.2021 13:47:41

WP-Cron er en innebygget cron job (wp-cron.php) i WordPress som benyttes til flere forskjellige oppgaver.
Nedenfor er noen av eksemplene på ting WP-Cron utfører:

  • Sjekker for oppdateringer av WordPress kjerne, temaer, innstikk
  • Publiserer artikler
  • Backup plugin kjører på en predefinert tidspunkt

WP-Cron er en webbasert system og kjører hver gang noen besøker nettsiden. Dette er i de fleste tilfeller ikke noe problem og fungerer godt i mange tilfeller.

Problemer med nettsider med lav trafikk
Hvis en har en nettside som har lite trafikk så vil WP-Cron ikke være noen god løsning. Fordi WP-Cron ikke kjører uten trafikk på nettsiden så vil det være oppgaver den ikke får fullført.

Problemer med nettsider med mye trafikk
Hvis nettsiden din har mye trafikk så vil WP-Cron kunne forårsake mye ressursbruk som igjen vil kunne gjøre at nettsiden vil bli tregere for besøkende.

Plugins (innstikk)
Hvis en ønsker å ha kontroll over WP-Cron, så kan en benytte innstikk til dette. For eksempel så vil WP Crontrol innstikk vise alle cron jobs hvor en kan deaktivere,kjøre,redigere eller legge til cron jobs.

Ekstern WP-Cron
For nettsider med lav og høy trafikk så anbefaler vi å sette opp ekstern kjøring av WordPress sin cron job. Middels trafikerte nettsider kan fint også sett opp ekstern kjøring av wp-cron.php.
Les mer om hvordan deaktivere WP-Cron, samt sette opp ekstern kjøring av wp-cron.php.