Hva er forskjellen på de forskjellige toppnivå domenene?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 08.07.2005 19:48:11     Sist oppdatert: 26.09.2011 15:48:30

Det finnes over hundre toppnivå-domener som .com, .net, .org, .no osv. Det er det samme hvilket toppnivå domene du har. Vi kan hoste alle toppnivå-domener. De fleste er forbundet med land som f. eks. .no (Norge), men det finnes andre som .com og .net som ikke er forbundet til noe land. Samme hvilket toppnivå-domene du har, vil alle som ønsker det, kunne se dem.