Hvilken oppskrifter er tilgjengelig for VPS?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 25.09.2020 11:43:25     Sist oppdatert: 25.09.2020 13:06:15

Inne i kontrollpanelet for din VPS vil du kunne reinstallere din server med en ferdig oppsatt oppskrift (mal).
Vi vil legge til flere maler fortløpende, men kom gjerne med tips så vil de bli prioritert.

Disse er tilgjengelig pr.d.d:

OSCMS/løsningProgramvare
CentOS 8Magento 2.4Nginx, PHP-FPM 7.4, MySQL 8.0, Magento 2.4, Elasticsearch 7, Redis
CentOS 8Magento 2.4Varnish, Nginx, PHP-FPM 7.4, MySQL 8.0, Magento 2.4, Elasticsearch 7, Redis
CentOS 8Magento 2.3Varnish, Nginx, PHP-FPM 7.2, MySQL 5.7, Magento 2.3, Elasticsearch 7, Redis
CentOS 8WordPressNginx, PHP-FPM 7.4, MySQL 8.0
Ubuntu 20.04Magento 2.4Nginx, PHP-FPM 7.4, MySQL 8.0, Magento 2.4, Elasticsearch 7, Redis
Ubuntu 20.04Magento 2.4Varnish, Nginx, PHP-FPM 7.4, MySQL 8.0, Magento 2.4, Elasticsearch 7, Redis
Ubuntu 20.04WordPressNginx, PHP-FPM 7.4, MySQL 8.0,

VPS'en må ha samme OS av oppskriften en velger, hvis ikke vil den feile.
For å installere en av disse oppskriftene gå til menyen under din VPS, gå til "Install". Trykk på "Recipes" så vil en liste bli tilgjengelig med oppskrifter.
Under "Ingredients" vil du se informasjon om hva som må utføres manuelt etter installasjon. Under "Manage" trykk på "Execute" på den oppskrifter du vil skal bli installert.

Oppskriften vil da kjøres neste gang VPS'en blir restartet.