Hvordan endre PHP versjon i en mappe?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 17.12.2018 15:38:29     Sist oppdatert: 06.05.2022 10:54:00

På samtlige av våre webhotell er det mulig å endre PHP versjoner i forskjellige mapper ved å ta i bruk en.htaccess fil.
For de fleste vil ikke dette være aktuelt, men for noen kunder som har forskjellige skripter og mange domener på samme webhotell hvor det er behov for eldre PHP versjon så vil dette være mulig.
Er det behov for forskjellige PHP versjoner på et webhotell kan denne metoden benyttes, hvis ikke anbefaler vi å benytte PHP Selector inne i cPanel til å ha samme versjon for alle mapper.

.htaccess fil
Gå inn i ønsket mappe på webhotellet via File Manager/FTP/SSH. Hvis det ikke finnes en .htaccess fil fra før av må den opprettes. Hvis den finnes fra før av kan en endre den eksisterende og legge inn linjene under for å endre PHP versjon.
Eksempelet under endrer PHP versjon til PHP 7.0.

<FilesMatch "\.(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-httpd-alt-php70___lsphp
</FilesMatch>


En kan velge mellom disse PHP versjonene:
application/x-httpd-alt-php44___lsphp - PHP 4.4
application/x-httpd-alt-php51___lsphp - PHP 5.1
application/x-httpd-alt-php52___lsphp - PHP 5.2
application/x-httpd-alt-php53___lsphp - PHP 5.3
application/x-httpd-alt-php54___lsphp - PHP 5.4
application/x-httpd-alt-php55___lsphp - PHP 5.5
application/x-httpd-alt-php56___lsphp - PHP 5.6
application/x-httpd-alt-php70___lsphp - PHP 7.0
application/x-httpd-alt-php71___lsphp - PHP 7.1
application/x-httpd-alt-php72___lsphp - PHP 7.2
application/x-httpd-alt-php73___lsphp - PHP 7.3
application/x-httpd-alt-php74___lsphp - PHP 7.4


PHP extensions
For å velge og endre PHP extensions for de PHP versjonene en benytter i andre mapper kan det gjøres inne i PHP Selector i cPanel slik som er vist i bildet nedenfor.

  1. Velg PHP versjonen du ønsker å endre extension for.
  2. Velg ønsket PHP extension ved å huke av dem en ønsker aktive.
  3. Trykk "Lagre". Sjekk for eksempel deretter at extensionene er oppdatert i en phpinfo fil.
PHP Selector i cPanel