Hvordan forhindrer man at tilleggsdomene føres til underliggende subdomene?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 03.07.2008 15:44:16     Sist oppdatert: 22.02.2017 13:59:21

La oss si at du har subdomenet sub.dittdomene.no. På subdomenet har du tilleggsdomene tillegg.no. Dersom du har en mappe ved navn forum i mappen til subdomenet vil du bli videresendt til subdomenet dersom du skriver inn følgende URL:
http://tillegg.no/forum til http://sub.dittdomene.no/forum/

Du vil ikke bli videre sendt dersom du husker / på slutten av oppgitt URL.

For å forhindre at du blir videresendt dersom du ikke legger til / på slutten av URL for mapper må du legge følgende i en .htaccess-fil i mappen for subdomenet (ikke mappen forum):
RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sub.dittdomene.no
RewriteRule (.*) http://tillegg.no/$1 [R=permanent,L]

sub.dittdomene.no og tillegg.no må byttes ut med ditt subdomene og tilleggsdomene.