Hvordan kjører jeg PHP 5 på filer med endelsen .php?

OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 08.07.2005 19:48:11     Sist oppdatert: 29.04.2008 11:09:34

Du må legge til følgende i en .htaccess fil:
AddHandler application/x-httpd-php5 .php

Da vil mappen den ligger i, inkludert alle undermapper, kjøre PHP 5.