Hvordan setter jeg opp SPF posten for SpamExperts spamfilter?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 12.11.2015 20:14:07     Sist oppdatert: 16.11.2016 15:18:30

Dersom du ikke benytter PRO ISPs navneservere må du selv oppdatere sonefilen din med den nødvendige SPF posten. Det vil bli gjort automatisk dersom du benytter PRO ISPs navneservere og du kan i så fall se bort i fra informasjonen under.

Dersom du ikke har lagt inn noen SPF post fra før og kun sender via vår tjeneste skal du sette denne SPF posten:

TypeVerdi
TXTv=spf1 a:sespf.proisp.no -all

Dersom du allerede har en eksisterende SPF post (det vil si TXT post med SPF data) må du legge inn a:sespf.proisp.no i listen over tillatte sendere.