Hvordan sjekke utgående SMTP oppsett på iPad/iPhone?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 09.09.2019 12:56:46     Sist oppdatert: 09.09.2019 13:07:35

Hvis en har problemer med sending av epost ut fra iPad eller iPhone kan en sjekke og endre SMTP oppsettet slik som er vist under.

For oppsett av SMTP på iPad/iPhone skal en benytte verdier som er gitt under. Bytt ut verdiene med de verdier som gjelder for din e-postkonto hos PRO ISP. Vi har i dette eksempelet benyttet ola@dittdomene.net som e-postkonto med ett gitt passord. For inn og utgående epostserver skal du benytte cpanelX.proisp.no som tjenernavn dersom du benytter SSL. X skal da byttes ut med nummeret på den server e-postkontoen er satt opp på hos PRO ISP. Dersom du ikke benytter SSL kan du også benytte mail.dittdomene.net hvor dittdomene.net da skal byttes ut med det domenet du ønsker å opprette epostkonto for på din iPhone.

Brukernavn: ola@dittdomene.net
Passord: ********

Inngående e-posttjener (uten SSL): mail.dittdomene.net
Utgående e-posttjener SMTP (uten SSL): mail.dittdomene.net

Inngående e-posttjener (SSL): cpanelX.proisp.no
Utgående e-posttjener SMTP (SSL): cpanelX.proisp.no

Port for inngående e-posttjener:
    - POP uten SSL: 110
    - POP med SSL: 995
    - IMAP uten SSL: 143
    - IMAP med SSL: 993
Port for utgående e-posttjener SMTP uten SSL: 26
Port for utgående e-posttjener SMTP med SSL: 465 eller 587


Følg instruksjonene nedenfor for å komme frem til innstillingene for utgående (SMTP) oppsett:

  • Trykk på "Innstillinger" ikonet.
  • Gå nedover og klikk på "Passord og kontoer".
  • Finn e-post kontoen problemet gjelder for og klikk deg inn på den.
  • Trykk inn på "Konto" helt øverst.
  • Under "Utgående e-postjener" finner en SMTP. Trykk inn på denne.
  • Trykk på "Primærtjener" øverst.

Oppsett utgående e-posttjener

Nedenfor vil en se to eksempler på forskjellige oppsett hvor begge vil fungere på våre servere. Den ene benytter cpanelX.proisp.no og den andre benytter mail.dittdomene.net. X må byttes ut med server hvor domenenavnet ditt er plassert. dittdomene.net må byttes ut med ditt domenenavn du har hos PRO ISP.
Når en har endret oppsettet så trykker en på "Ferdig" oppe i høyre hjørne og den vil da ta litt tid å verifisere informasjonen.

SMTP oppsett iPad/iPhone  SMTP oppsett iPad/iPhone

Ferdig
Hvis en benytter korrekt informasjon så skal en kunne sende epost fra iPad/iPhone.

Tips
Se også guide for oppsett av sendt mappe og oppsett av epost konto på iPhone og iPad.
Problemer med passordet til e-post kontoen? Se guide for endring av passord.