Hvordan slå av/på nettleser cache for bilder, CSS og JS?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 19.01.2017 11:30:16     Sist oppdatert: 19.01.2017 12:18:02

Nettleserens cache benyttes for å holde på bilder, CSS og JS lokalt på maskinen slik at dette ikke lastes ned fra serveren hver gang du laster nettsiden i nettleseren. Hvis du endrer noen av disse filene på serveren, vil serveren fortelle den besøkendes nettleser om endringen for å få fjernet det fra cache og ny fil lastes ned i stedet.

Standard cache er normalt satt til 604800 sekunder (7 dager) på serverene.

Det er også mulig å hente alt innhold direkte fra serveren hvis det er gjort endringer som ikke viser i nettleseren:
Windows: Ctrl + F5
Mac/Apple: Command + R
Linux: F5

Det er mulig å overstyre disse innstillingene i .htaccess filen ved å bruke koden nedenfor:

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</ifmodule>
## EXPIRES CACHING ##


Ett annet eksempel er å slå av caching i nettleseren. Da kan denne legges inn i .htaccess filen:

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive Off
</ifmodule>
## EXPIRES CACHING ##

Ulempen med å slå dette av er at hver gang en bruker laster nettsiden på nytt igjen så vil den hente ut alle bilder, css og js filer på nytt hver gang. Det vil gjøre at nettsiden laster tregere for brukeren og bruke mer ressurser på ditt webhotell.