Hvorfor får jeg feilmeldingen "Internal Server Error"?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 21.05.2008 02:20:00     Sist oppdatert: 03.12.2021 14:42:09

I de aller fleste tilfeller skyldes feilmeldingen feil rettigheter på filer og mapper i webhotellet. Filer skal normalt ha rettighetene 644 og mapper 755. Installasjonsinstruksjoner til diverse skripter inneholder ofte feil i forbindelse med rettigheter da de er ment for et annet serveroppsett enn det vi benytter.

I svært sjeldne tilfeller kan rettighetene være noe annet. Under ingen omstendigheter skal rettighetene 777 være satt.

Du kan endre på rettigheter via FTP-klient, Filemanager (i cPanel) eller SSH-klient.

Andre tilfeller kan være .htaccess koden inneholder ting som kan generere feilmeldingen. Endre navn på .htaccess filen og sjekk om nettsiden fungerer uten.

Sjekk også PHP versjonen i ditt kontrollpanel under "Select PHP Version". Prøv å endre til annen PHP versjon.