Hvorfor får jeg 406 feilmelding på nettsiden min?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 11.04.2018 12:51:44     Sist oppdatert: 04.05.2018 17:57:40

I de fleste tilfeller hvor du får en "406 feilmelding - not acceptable" så er dette grunnet mod_security modulen på webserveren. Det er en type brannmur for webapplikasjoner som kjører på alle våre Linux webservere.
Mod_security skanner all trafikk og stopper trafikk som den anser som angrep på webapplikasjoner. I de tilfellene den stopper trafikken vil den gi en 406 feilmelding blant annet.

Feilmeldingen er svært sjelden og i de fleste tilfeller vil problemet bli løst ved å slå av eller endre på mod_security regelen som forårsaker dette. Dette har kun support tilgang til å gjøre ettersom slike endringer påvirker alle kundene på samme server. Ta derfor kontakt med support slik vi kan sjekke dette nærmere dersom du opplever å få en slik feilmelding når du mener at du får den uten god grunn.KundeundersøkelseKundeundersøkelse