Hvorfor virker ikke mine CGI / Perl-skripter?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 21.03.2011 15:27:12     Sist oppdatert: 15.03.2021 20:30:30

Først og fremst bør man forsikre seg om at skriptene har korrekte rettigheter. Tilnærmet alle CGI og perl skripter bør ha rettighetene 755. Rettighetene kan settes via FTP, File manager, SSH eller tilsvarende.

Dersom man fremdeles opplever å få en 500 Internal server error bør man sjekke om man har feil i kodingen. Dette gjøres ved å kjøre følgende kommando via SSH:
perl -w dittskript.pl
(hvor dittskript.pl er filnavnet til skriptet)

Kommandoen vil skrive ut eventuelle advarsler.

Dersom kommandoen ikke gir noen advarsler, men man opplever likevel å få en 500 Internal server error i nettleseren, er feilen mest sannsynlig at det ikke sendes korrekt Content-type linje til nettleseren. Dette kan gjøres ved å legge til følgende linje i skriptet nær toppen:
print "Content-type: text/html ";

Installerte Perl moduler via cPanel
Hvis modulen en har installert via cPanel gir en feilmelding ved kjøring av skriptet bør en inkludere cPanelUserConfig modulen som benytter brukeren sin korrekte sti til Perl slik at de installerte modulene er inkludert.
Eventuelt kan en også benytte #!/usr/bin/perlml. For mer informasjon se denne hos cPanel.