Er det mulig å nedgradere virtuell server?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 07.05.2013 09:51:47     Sist oppdatert: 20.11.2019 11:44:47

Det er mulig, men det er ikke anbefalt. Nedgraderingen må utføres manuelt av oss og det vil medføre nedetid på 0-4 timer. Det er nedgraderingen av diskplass som er problematisk og den forutsetter at det er nok ledig diskplass på serveren. Det er også en risiko for at det kan oppstå problemer med filsystemet på serveren som følge av nedgraderingen. Ta kontakt med support for å avtale tidspunkt for nedgradering.