PRO ISP gir tilbake

PRO ISP støtter flere organisasjoner med gratis hosting. Vi sponser i utgangspunktet kun veldedige og ideelle organisasjoner. For henvendelser angående sponsing ta kontakt med isabelle@proisp.no.

Billig webhotell til skoler

PRO ISP tilbyr gode og rimelige avtaler for skoleklasser som ønsker å benytte våre webhotell. For mer informasjon kan lærer ta kontakt med oss på salg@proisp.no.
Ungdom mot Vold
Ungdom mot Vold har en visjon å stoppe, redusere og forebygge vold, mobbing, diskriminering, fordommer, likegyldighet og kriminalitet i samfunnet. Kunnskapsbasert forebyggende, oppsøkende sosialt arbeid og programvirksomhet utgjør Ungdom mot Volds verktøy, for å oppnå visjonen.
Norske Servicehunder

Norske Servicehunder er en forening for brukere av servicehunder. Formålet er å ivareta interessene til medlemmene ovenfor myndighetene i tillegg til å bidra til økt kunnskap om betydningen av servicehunder for personer med funksjonsnedsettelser av ulike typer.