Deaktiver 2-faktorinnlogging

Tast inn kundenummer og gjenopprettingskode for å deaktivere 2-faktorinnlogging