.actor domene

Tiltenkt skuespillere som vil profilere seg på markedet. Ofte er dittnavn.com/.no/.net tatt, og da kan .actor være en god erstatning.
Krav

Alle kan registrere .actor domener.