Kontakt oss

SPAR TID VED Å KJØRE EN DIAGNOSE AV DIN TJENESTE FØRST

Send forespørsel

FIL

Vakttelefon

Du kan benytte vår vakttelefon dersom du opplever problemer utenfor våre åpningstider som utelukkende skyldes driftsproblemer hos PRO ISP. Husk å ha ditt kundenummer tilgjengelig da dette må tastes inn før du får tilgang. Du må ringe til du får svar ettersom sentralen vil ringe til en rekke personer.

Vi minner om at vakttelefonen er et nødnummer. Vi forbeholder oss retten til fakturere å 800,- per påbegynte halvtime dersom problemene ikke skyldes feil ved våre tjenester.