Domene
Krav

Alle kan registrere .apartments domener.