.archi domene
Krav

Alle kan registrere .archi domener.