.at domene

.at er Østerrikes nasjonale toppnivådomene og ble introdusert i 1988. Domenet administreres av NIC.AT.
Blir brukt mye både i Østerrike samt internasjonalt. Mye brukt som det engelske ordet "at".
Krav

Alle kan registrere .at domener.