Domene
Krav

Alle kan registrere .auction domener.