.audio domene
Krav

Alle kan registrere .audio domener.