.auto domene
Krav

Alle kan registrere .auto domener.