.band domene
Krav

Alle kan registrere .band domener.