.bayern domene

Befolkningen i Bayern var høyere enn 12,5 millioner i 2013. Det er et stort marked som har en direkte, relevant interesse i .bayern domenenavn, og det er uten å medregne resten av Tyskland og andre tysktalende internett-brukere.
.bayern er det perfekte domenenavn for alle bor eller arbeider i Bayern, eller som er tilknyttet Bayern gjennom næringsliv, kultur eller reise.
Krav

Alle kan registrere .bayern domener.