.be domene

Toppnivådomene for Belgia som ble introdusert i 1988. Domenet administreres av DNS Belgium.
Er i hovedsak brukt i Belgia, men er også å finne andre plasser. Youtube.com bruker det som URL forkorter; youtu.be.
Krav

Alle kan registrere .be domener.