.bet domene
Krav

Alle kan registrere .bet domener.