.bingo domene
Krav

Alle kan registrere .bingo domener.