Domene
Krav

Alle kan registrere .brussels domener.