.by domene

.by er toppnivådomene for Hviterussland.
Krav

Alle kan registrere .by domener.