.car domene
Krav

Alle kan registrere .car domener.