.car domeneKrav

Alle kan registrere .car domener.