.cars domeneKrav

Alle kan registrere .cars domener.