.cars domene
Krav

Alle kan registrere .cars domener.