.catering domene

For alt fra brylluper til forretningslunsjer - riktig catering er avgjørende for å gjøre et godt inntrykk. Uansett arrangement forsøker .catering å koble restauranter, hotellnæringen og catering selskaper til offentligheten. .Catering kan også brukes av bloggere og catering anmeldere, samt de som tolker begrepet i videre forstand og ønsker å imøtekomme (catere) behovene til noen andre.
.Catering er åpent for alle, og kan brukes til de formål en selv ønsker.
Krav

Alle kan registrere .catering domener.