.city domene
Krav

Alle kan registrere .city domener.