.claims domene

Krav er en norsk oversettelse for claims og av denne grunn er det i hovedsak engelskspråklige/internasjonale forsikringsfirma eller andre tilsvarende bransjer domenet er spesielt godt egnet for. Du behøver imidlertid ikke representere noe firma eller spesifikk bransje for å få deg et .claims domene. Det er fritt frem for all å anskaffe sitt eget .claims toppnivådomene.
Krav

Alle kan registrere .claims domener.