.cleaning domene
Krav

Alle kan registrere .cleaning domener.