.click domene
Krav

Alle kan registrere .click domener.