.cloud domene

Skyen er kommet for å bli og det er også .cloud. Sikre deg ditt eget domene før andre tar det.
Krav

Alle kan registrere .cloud domener.