Domene
Krav

Alle kan registrere .country domener.