Domene
Krav

Alle kan registrere .creditcard domener.