.degree domene
Krav

Alle kan registrere .degree domener.