.delivery domene
Krav

Alle kan registrere .delivery domener.