Domene
Krav

Alle kan registrere .democrat domener.